Tarım News
İstanbul
DOLAR18.6366
EURO19.4129
ALTIN1058.9
Osman Selim Kocahanoğlu

Osman Selim Kocahanoğlu

Mail: [email protected]

LOZAN VE NANKÖRÜ BOL TEZEK KAFASI

Yeni Şafak isimli trol gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan'ın gizli maddelerinin halka açılması talimatını vermiş.

Dışişleri Bakanlığı da burdan hareketle Fransız arşivlerindeki belgeleri dijital ortama aktaracakmış.

Allah komplocu hurma kültürüne akıl fikir versin...?!

Lozan Andlaşması Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde hazırlanmıştır.

Lozan'ın tutanakları, Prof. Seha L. Meray (SBF. Devletler Hukuku profesörü) ve Büyükelçi Osman Olcay tarafından Sevr ve Lozan'da cereyan eden komitelerin bütün oturum tutanakları, belgeleri, büyük boy sekiz cilt halinde haritalı olarak yayınlanmıştır.

Bu yayın Paris/Devlet Basımevi, 1923, konferans genel sekreteri R. Massigli (S.L.M) imzalı resmi nüshadan elli yıl önce çevrilmiştir. (Bkz. Seha L. Meray, Yakındoğu Sorunları üzerine Lausanne Konferansındaki Görüşmelerin Tutanakları ve Belgeler, Siyasal Bilgiler Fakültesi/ A.Ü.Basımevi, 1972-Ankara.)

Yayının giriş notunda şu ifade var: Bu belgeler, (a) Sırp-Hırvat-Sloven Temsilci Heyeti ile bizi konferansa davet eden devletlerin temsilci heyetleri arasındaki yazışmalarla; (b) Lozan'da imzalanmış bir takım senetlerin kimi hükümlerine ilişkin olarak, çeşitli temsilci heyetleri arasında 24 Temmuz 1923 tarihinde teati edilmiş mektuplar ve yapılmış andlaşmalarla tamamlanmaktadır.

Esasa gelerek baştan söyleyelim. Lozan'ın gizli protokolü veya maddeleri var mı? diye bir konu veya soru olamaz.

Böyle soru daha baştan keenlemyekün, yani yok hükmündedir.

Farzımuhal böyle bir şey olsa bile bu belge hem saklanamaz, hem ortaya çıkarılamaz, ucuz siyaset malzemesi de yapılamaz.

Seçimler öncesi ileri sürülen bu konu cehaletten rant devşirme, milletin ahlak ve karakterini bozma amaçlı Tezek kafasının oyunu, hatta kendi ayağına kurşun sıkmaktır.

Tarihsel konular siyasetin değil tarihçilerin işidir.

Devlet adamı kasaba siyasetçisi değilse, tarihe karışamaz, ideolojik duyarlıklarını çıkarı için geçmişin üzerine yapıştıramaz.

Çünkü yaşanmış tarih bir daha geri çevrilemez, sular tersine akıtılamaz.

Ucuz siyaset sadece halkını aldatmış olur.

Haim Nahum komplosu, merdiven altı ve kömürlükte imzalanan protokol safsatalarıyla beyinleri zehirlemek kimseye yarar sağlamaz.

Sadece trol tarihçiler ve anadan doğma cumhuriyet düşmanı Çukurda gezen Cüceler kendini kandırır.

Hurafelerden başkasını görmeyen, araştırmayan, sorgulamayan insan aptaldır.

Övünmesi gereken bir şey için hayıflanan insan da ahmaktır.

Lozan üzerine çok sayıda literatür oluşmuş, akademik çalışma yapılmıştır.

Komplocu/muhafazakar kültür akıl yoluna gelirse gerçeği anlayacak, kurtlar sofrasında Türk heyetinin verdiği mücadeleyi görecektir.

Lozan 600 yıllık mirasın 300 yıllık kokuşma ve çürümenin tasfiyesi ve bol nankörlü cumhuriyetin kuruluş senedidir.

Eğer Lozan üzerine sahih bilgi sahibi olmak isteniyorsa, önce Vahdeddin'in Saltanat Şûrasında ayağa kalkarak onayladığı Sevr okunsun, bize kalan yerler öğrenilsin, Lozan'la sonra kıyaslansın.

Cüceler ile Yüceler, iyi ile kötü o zaman farkedilir. Şunu da bilelim, gizli protokol İngilizlerle imzalandığına göre, bunu Fransız arşivlerinde aramak abes değil mi?

Daha fazla arkaplan aranıyorsa, İngiliz arşivlerinde beş yıllık bir çalışmayla ortaya çıkan bir doktora tezine bakılsın.

Lozan zafer mi hezimet mi o zaman görülür. Yanlıştan dönmek fazilettir, İslam ahlakına da uygun eylemdir.

Şimdilik söylenecek bu kadardır.

Son referansımızı verelim: Bkz. SEVTAP DEMİRCİ, BELGELERLE LOZAN,Taktik, Stratejik, Diplomatik Mücadele, 1922-1923, Çeviren: Mehmet Moralı, BB. 300 s. İstanbul 2011.

(*) DÖRT sene önceki bir yazıdır. TEZEK kafasını ilk defa Recep Tayyip Erdoğan "iki ayyaşlı CHP zihniyeti için, kullanmıştır.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar